Scroll Til Toppen

Havnen Anlegg AS sin Prosjektside

ML Senteret på Hafslo

Totalentreprenør: Hans Nes Bygg AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppbygging og klargjøring for fundamenter.

Boring og Sprengning.
 

Anleggsstart oktober 2018.  Anleggsslutt juni 2019.

 

 ML Senteret Hafslo

Kaupanger Nærings- og Handelspark

Byggherre: Monter Andersen AS

Totalentreprenør: Kleiven Sogn AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppbygging og klargjøring for fundamenter.

Komplett oppbygging av areal innendørs og utendørs, med asfalt og dandering av uteareal.
 

Anleggsstart oktober 2018.  Anleggsslutt mai 2019.

Se bilder fra Monter Andersen AS på Kaupanger.

 

Monter Andersen

Utviding av nærings- og handelsparken på Kaupanger

Byggherre: Kaupanger Nærings og Handelspark AS

Hovedentreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur i forbindelse med utviding av nærings- og handelsparken på Kaupanger.
Vei, Vann og Avløp.
Plastring av elver.
Dandering av terreng, landskap og grøntområde.
 

Anleggsstart august 2018.  Anleggsslutt januar 2019.

 

Kaupanger

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Opparbeiding av tomteareal på Myradn

Byggherre / Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS og Kaupanger Hovedgård

Tilretteleggelse for tomteareal på Myradn på Kaupanger i Sogndal Kommune.
 

Anleggsstart 2018.  Anleggsslutt 2022.

Kaupanger

Opparbeiding av bustadområdet Botn på Hafslo i Luster kommune

Byggherre: Hans Nes Bygg AS

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur for det nye bustadområdet Botn på Hafslo i Luster kommune.
VA grøfter, adkomstveier og gang og sykkelveier.
Dandering av terreng og landskap.
Gråsteinsmuring.
 

Anleggsstart august 2018.  Anleggsslutt juli 2020.

Se bilder fra Botn på Hafslo.

 

Botn på Hafslo

Fosshagen barnehage

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving / tilrettelegging for bygging av Fosshagen barnehage i Sogndal.
VA anlegg / Fjernvarme.
Gang og sykkelveier og ny adkomstvei.
Opparbeiding av uteareal, planering og oppbygging av tomt og dandering av terreng.
Gråsteinsmuring.
 

Anleggsstart juli 2018.  Anleggsslutt august 2019.

 

Fosshagen barnehage

Ombygging av Ferjekaiene på Fodnes og Manheller

Byggherre: Statens Vegvesen

Totalentreprenør: NCC

Grunnentreprenør for arbeid på land: Havnen Anlegg AS

Ferjekaiene på Fodnes og Manheller skal bygges om til elektrisk drift.

På Mannheller skal det dessuten bygges en 90 meter lang liggekai, samt gjøres utvidelser for bedre vannforsyning.
Det skal tilrettelegges for strøm på begge fergekaiene, samt en del mindre tilpasninger ved oppstillingsplassene.

Diverse VA, kabelgrøfter, og graving og muring for nytt servicebygg.
Rehabilitering av veibane og reasfaltering.
 

Anleggsstart mai 2018.  Anleggsslutt februar 2019.

Se bilder fra ombygging av Ferjekaien på Manheller.

 

Mannheller Ferjekai

 Media:
 Artikkel på SognAvis.no 

Utviding av Luster Idrettspark

Byggherre: IL Bjørn / Luster Kommune

Totalentreprenør: Unisport Scandinavia AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av ny kunstgressbane, løpebane, og div. friidrettsarenaer.

Graving og nedlegging av nye drensgrøfter, uttrauing av løpebane.
Oppfylling og avretting av ny kunstgrasbane.
Lysfundamenter, asfalt og avretting for løpebane.

Komplett landskapsarrondering.

Oppdatert november 2018;
Grunnet mye dårlig vær fikk ikke Unisport Scandinavia AS lagt kunstgressdekket høsten 2018.

Derfor er ferdigstilling av friidrettsarenaen utsatt til etter at kunstgressdekket er lagt våren 2019.
 

Anleggsstart mai 2018.  Anleggsslutt oktober 2018.

Se bilder fra utvidelsen av Luster Idrettspark her.

 

Luster Idrettspark

Utbygging av Quality Hotel Sogndal

Byggherre: Quality Hotel Sogndal

Totalentreprenør: HENT AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Grunnarbeid, bygging av anleggsveier for Spunterigger.
Utviding / oppbygging av ny adkomstvei til nybygg og parkeringshus.

Uttrauing av byggegrop, fundamentgraving og innfylling.
Komplett landskapsarrondering med Asfalt.
 

Anleggsstart januar 2018. Anleggsslutt mai 2019.

Se bilder fra Quality Hotel Sogndal her.

 

Quality Hotel Sogndal

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Utleie av maskiner til Implenia Norge AS

Byggherre: Implenia Norge AS

E39 Bjørset-Skei

Utleie av diverse maskiner med sjåfører til Implenia Norge AS.
 

Anleggsstart september 2017.  Anleggsslutt april 2019.

Bjørset-Skei

Sogndal Helse og Omsorgssenter

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid AS

Grunnentreprenør for Åsen & Øvrelid AS

Utgraving av byggegrop, plastring / erosjonssikring.
Fundament for ringmurer og søylefundament.

Opparbeidelse av infrastruktur, og opparbeiding av veier og Parkeringskjeller.

Landskapsarrondering og planering for asfalt.

Utgravinger i 2 faser gjennom prosjektet.
 

Anleggsstart oktober 2015.  Anleggsslutt juni 2019.

Se bilder fra Sogndal Helse og Omsorgssenter her.

Sogndal Helse og Omsorgssenter

SHOS

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Driftskontrakt brøyting for Presis Vegdrift AS

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Driftskontrakt med Presis Vegdrift i perioden 2016-2021.

Brøyting og vintervedlikehold på strekningen fra Sogndal til Bøyabreen (Fjærland) på Rv5, samt Fv213 til Sogndal Lufthavn, og ned til Kaupanger gamle ferjekai.

Vedlikeholdsarbeid vinter og sommer, og veghøvling i Indre Sogn for Presis Vegdrift.

Kontraktsperiode fra 2016 til 2021.

Se bilder fra brøyting vinteren 2016 / 2017 her.

brøyting

Her finner du en oversikt over avsluttede prosjekter.

 

Siden ble sist oppdatert 9 januar 2019