Scroll Til Toppen

Havnen Anlegg AS sin Prosjektside

Kryss Rv5 ved Sogn Handelspark

Byggherre: Ada Sogndal AS

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving og oppbygging av nytt kryss for avkjøring til Handelsparken i Sogndal.

Bygging av ny avkjøringssone og vegkryss til Nedrehagen og Sogn handelspark.

Veibygging, Steinmuring, Betongmur og terrengarrondering.

VA grøfter, avkjørsel og gang og sykkelvei.


Anleggsstart april 2022.  Anleggsslutt september 2022.

 

 

Kaupanger Industriområde

Aurland Helsetun

Byggherre: Aurland Kommune

Hovedentreprenør: Kleiven Sogn AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Etablering av nybygg på 4 etasjer med parkering i kjeller.

Opparbeiding av tilkomst for bil samt gangvei for myke trafikanter, i tillegg til uteområde på tun og rundt nytt bygg.

Sprengning / utgraving av byggegrop, og plastring / erosjonssikring.

Fundament for ringmurer og søylefundament.

Nye grøfter, og sprengning for nytt  VA Anlegg.

Ny tilkomstvei til Aurland Helsetun, opparbeiding av infrastruktur, og Parkeringskjeller.

Landskapsarrondering og planering, og oppbygging for asfalt.


Anleggsstart januar 2022.  Anleggsslutt mai 2023.

 

 

Kaupanger Industriområde

Oppgradering av veier på Kaupanger Industriområde

Byggherre: Sogndal Kommune

Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppgradering av Vangestadvegen, Kvernhusvegen og Skarpeteigvegen på Kaupanger Industriområde,

Vann/Avløp, Kantstein og ny veioverbygning.

Oppdatert november 2021:
Ferdigstillelse av Vangestadvegen og prosjektet i sin helheit er utsatt til desember 2022.

Anleggsstart mai 2021.  Anleggsslutt desember 2022.

 

 

Kaupanger Industriområde

Sogn Handelspark

Byggherre: Ada AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur for ny Handelspark i Sogndal.

VA grøfter, adkomstveier og tomter.

Steinmuring / plastring, elvesti og terrengarrondering.
 

Anleggsstart desember 2019.  Anleggsslutt desember 2022.

Se bilder fra Sogn Handelspark.

 

Sogn Handelspark

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Opparbeiding av tomteareal på Myradn

Byggherre / Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS og Kaupanger Hovedgård

Tilretteleggelse for tomteareal på Myradn på Kaupanger i Sogndal Kommune.
 

Anleggsstart 2018.  Anleggsslutt 2022.

Kaupanger

Her finner du en oversikt over avsluttede prosjekter.

 

Siden ble sist oppdatert 22 juli 2022