Scroll Til Toppen

Havnen Anlegg AS sin Prosjektside

Bygging av Transformatorstasjoner / Nettstasjoner

Byggherre: Luster Energiverk AS

Totalentreprenør: Sogn Entreprenør AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av grunnareal med tilhørende veier og infrastruktur.

Heggmyrane: Koblingsstasjon

Ugulsvik: Transformatorstasjon

Neset: Transformatorstasjon
 

Anleggsstart juli 2017.  Anleggsslutt mai 2018.

 

Utvidelse av Kaupanger Gravlund

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding /utviding av Kaupanger Gravlund,

Oppseting av murer, bygging av parkeringsplasser, gjerde, lyspullerter, vassposter m.m.
 

Anleggsstart september 2017.  Anleggsslutt mai 2018.

 

Nedrehagen, BKS Øvre og Nedre

Byggherre: Dvergsdal & Sunde Bygg AS

Hovedentreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

BKS Øvre og Nedre.

Opparbeiding av tomter og infrastruktur for to leiligheitskompleks.
 

Anleggsstart august 2016.  Anleggsslutt juni 2017.

Se bilder fra Nedrehagen BKS Øvre og Nedre her.


VVA -anlegg Nedrehagen

Byggherre: Nedrehagen Utvikling AS

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av veianlegg, VVA -anlegg og infrastruktur.
 

Anleggsstart august 2016.  Anleggsslutt september 2017.


Sogndal Helse og Omsorgssenter

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid AS

Grunnentreprenør for Åsen & Øvrelid AS

Utgraving av byggegrop, plastring / erosjonssikring.
Fundament for ringmurer og søylefundament.

Opparbeidelse av infrastruktur, og opparbeiding av veier og Parkeringskjeller.

Landskapsarrondering og planering for asfalt.

Utgravinger i 2 faser gjennom prosjektet.
 

Anleggsstart oktober 2015.  Anleggsslutt juni 2019.

Se bilder fra Sogndal Helse og Omsorgssenter her.


 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Driftskontrakt brøyting for Presis Vegdrift AS

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Driftskontrakt med Presis Vegdrift i perioden 2016-2021.

Brøyting og vintervedlikehold på strekningen fra Manheller ferjekai til Bøyabreen (Fjærland) på Rv5, samt Fv213 til Sogndal Lufthavn og Rv5 ned til Kaupanger gamle ferjekai.

Vedlikeholdsarbeid vinter og sommer, og veghøvling i Indre Sogn for Presis Vegdrift.

Kontraktsperiode fra 2016 til 2021.

Se bilder fra brøyting vinteren 2016 / 2017 her.


Her finner du en oversikt over avsluttede prosjekter.

 

Siden ble sist oppdatert 7 oktober 2017