Scroll Til Toppen

Havnen Anlegg AS sin Prosjektside

Utviding av Luster Idrettspark

Byggherre: IL Bjørn / Luster Kommune

Totalentreprenør: Unisport Scandinavia AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av ny kunstgressbane, løpebane, og div. friidrettsarenaer.

Graving og nedlegging av nye drensgrøfter, uttrauing av løpebane.
Oppfylling og avretting av ny kunstgrasbane.
Lysfundamenter, asfalt og avretting for løpebane.

Komplett landskapsarrondering.
 

Anleggsstart mai 2018.  Anleggsslutt oktober 2018.


Utbygging av Quality Hotel Sogndal

Byggherre: Quality Hotel Sogndal

Totalentreprenør: HENT AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Grunnarbeid, bygging av anleggsveier for Spunterigger.
Utviding / oppbygging av ny adkomstvei til nybygg og parkeringshus.

Uttrauing av byggegrop, fundamentgraving og innfylling.
Komplett landskapsarrondering med Asfalt.
 

Anleggsstart januar 2018. Anleggsslutt mai 2019.

Se bilder fra Quality Hotel Sogndal her.

Quality Hotel Sogndal

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Utleie av maskiner til Implenia Norge AS

Byggherre: Implenia Norge AS

E39 Bjørset-Skei

Utleie av diverse maskiner med sjåfører til Implenia Norge AS.
 

Anleggsstart september 2017.  Anleggsslutt april 2019.

Bjørset-Skei

3 mannsbolig for Sogndal Kommune

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving / sprengning og tilrettelegging for bygging av ny 3 mannsbolig på Kjørnes i Sogndal.

Opparbeiding av uteareal, planering og oppbygging av tomt og dandering av terreng.
 

Anleggsstart desember 2017.  Anleggsslutt juni 2019.

Se bilder fra Kjørnes i Sogndal her.

Kjørnes

Utbedring av Riksveg 55 i Fortun

Byggherre: Statens Vegvesen

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppsetting av ny gråsteinsmur.

Utskifting av masser i vei, og planering og avretting for asfalt.
 

Anleggsstart desember 2017. Anleggsslutt mai 2018.

Se bilder fra Riksveg 55 i Fortun her.

Rv55 Fortun

Bygging av Transformatorstasjoner / Nettstasjoner

Byggherre: Luster Energiverk AS

Totalentreprenør: Sogn Entreprenør AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding av grunnareal med tilhørende veier og infrastruktur.

Heggmyrane: Koblingsstasjon

Ugulsvik: Transformatorstasjon

Neset: Transformatorstasjon
 

Anleggsstart juli 2017.  Anleggsslutt juli 2018.

Transformatorstasjon

Utvidelse av Kaupanger Gravlund

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Opparbeiding /utviding av Kaupanger Gravlund,

Oppseting av murer, bygging av parkeringsplasser, gjerde, lyspullerter, vassposter m.m.
 

Anleggsstart september 2017.  Anleggsslutt mai 2018.

Se bilder fra utvidelsen av Kaupanger Gravlund her.

Nedrehagen, BKS Øvre og Nedre

Byggherre: Dvergsdal & Sunde Bygg AS

Hovedentreprenør Grunnarbeid: Havnen Anlegg AS

BKS Øvre og Nedre.

Opparbeiding av tomter og infrastruktur for to leiligheitskompleks.

Oppdatert oktober 2017;
Opparbeiding for Byggetrinn 2, Bustadblokker.
 

Anleggsstart august 2016.  Anleggsslutt juni 2018.

Se bilder fra Nedrehagen BKS Øvre og Nedre her.

Nedrehagen

Sogndal Helse og Omsorgssenter

Byggherre: Sogndal Kommune

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid AS

Grunnentreprenør for Åsen & Øvrelid AS

Utgraving av byggegrop, plastring / erosjonssikring.
Fundament for ringmurer og søylefundament.

Opparbeidelse av infrastruktur, og opparbeiding av veier og Parkeringskjeller.

Landskapsarrondering og planering for asfalt.

Utgravinger i 2 faser gjennom prosjektet.
 

Anleggsstart oktober 2015.  Anleggsslutt juni 2019.

Se bilder fra Sogndal Helse og Omsorgssenter her.

Sogndal Helse og Omsorgssenter

SHOS

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Driftskontrakt brøyting for Presis Vegdrift AS

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Driftskontrakt med Presis Vegdrift i perioden 2016-2021.

Brøyting og vintervedlikehold på strekningen fra Manheller ferjekai til Bøyabreen (Fjærland) på Rv5, samt Fv213 til Sogndal Lufthavn og Rv5 ned til Kaupanger gamle ferjekai.

Vedlikeholdsarbeid vinter og sommer, og veghøvling i Indre Sogn for Presis Vegdrift.

Kontraktsperiode fra 2016 til 2021.

Se bilder fra brøyting vinteren 2016 / 2017 her.

brøyting

Her finner du en oversikt over avsluttede prosjekter.

 

Siden ble sist oppdatert 22 april 2018