Scroll Til Toppen

Havnen Anlegg AS sin Prosjektside

Oppgradering av veier på Kaupanger Industriområde

Byggherre: Sogndal Kommune

Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS

Oppgradering av Vangestadvegen på Kaupanger Industriområde.
Opsjon på Kvernhusvegen og Skarpeteigvegen.

Vann/Avløp, Kantstein og ny veioverbygning.

Anleggsstart mai 2021.  Anleggsslutt september 2021.

 

 

Kaupanger Industriområde

Miljøstasjon i Gaupne

Byggherre: SIMAS IKS

Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS

Komplett Totalentreprise for ny Miljøstasjon i Gaupne.

Prosjektering, grunnarbeid, betong og tømrerarbeid.

Opparbeiding av tilkomstvei, samt infrastruktur med vann og avløp til tomt.

Landskapsarrondering og legging av belegningsstein.

Inne i Miljøparken skal det etableres ramper med tilhørende containeroppstilling, mottak av farlig avfall, lager for mottak av gjenbruksvarer, og egen avdeling for hageavfall.
Samt garderobe og kontor for ansatte.
 

Anleggsstart mai 2021.  Anleggsslutt desember 2021.

 

 

SIMAS Gaupne

Barnehage i Aurland

Byggherre: Aurland Kommune

Hovedentreprenør: Nordbohus Sogn AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving / tilrettelegging for bygging av Barnehage i Aurland.

Komplett grunnarbeid, inkludert prosjektering av grunnarbeid
 

Anleggsstart november 2020.  Anleggsslutt oktober 2021.

 

Barnehage i Aurland

 Media:
 Artikkel på Porten.no 


ViteMeir, Vitensenteret i Sogn og Fjordane

Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Hovedentreprenør: Åsen & Øvrelid AS

Grunnentreprenør og Riving: Havnen Anlegg AS

Riving og sanering av gamle bygningsmasser.

Opparbeiding av ny tomt og infrastruktur.

Sprengning, VA og El struktur.

Muring, belegningsstein, masseforflytting og landskapsarrondering.
 

Anleggsstart juni 2020.  Anleggsslutt august 2021.

Se bilder fra ViteMeir Senteret.

 

ViteMeir

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Sogn Handelspark

Byggherre: Ada AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur for ny Handelspark i Sogndal.

VA grøfter, adkomstveier og tomter.

Steinmuring / plastring, elvesti og terrengarrondering.
 

Anleggsstart desember 2019.  Anleggsslutt juli 2021.

Se bilder fra Sogn Handelspark.

 

Sogn Handelspark

 Media:
 Artikkel på Porten.no 

Vellegjerdet B7 Kjørnes

Byggherre: Nordbohus Sogn AS

Grunnentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur for nye boliger på Kjørnes i Sogndal kommune.

VA og EL grøfter

Opparbeiding av adkomstveier.

Landskapsarrondering, såing, kantstein og belegningsstein.

Gråsteinsmuring og plastring.
 

Anleggsstart oktober 2019.  Anleggsslutt november 2021.

Se bilder fra Vellegjerdet B7 Kjørnes.

 

Botn på Hafslo

Opparbeiding av bustadområdet Botn på Hafslo i Luster kommune

Byggherre: Hans Nes Bygg AS

Hovedentreprenør: Havnen Anlegg AS

Utgraving, sprengning og oppbygging av ny infrastruktur for det nye bustadområdet Botn på Hafslo i Luster kommune.

VA grøfter, adkomstveier og gang og sykkelveier.

Dandering av terreng og landskap.

Gråsteinsmuring.

Byggetrinn 2:

Opparbeiding av tomteanlegg.

VA anlegg og adkomstveg.
 

Anleggsstart august 2018.  Anleggsslutt juni 2021.

Se bilder fra Botn på Hafslo.

 

Botn på Hafslo

Opparbeiding av tomteareal på Myradn

Byggherre / Totalentreprenør: Havnen Anlegg AS og Kaupanger Hovedgård

Tilretteleggelse for tomteareal på Myradn på Kaupanger i Sogndal Kommune.
 

Anleggsstart 2018.  Anleggsslutt 2022.

Kaupanger

Driftskontrakt brøyting for Presis Vegdrift AS

Hovedentreprenør: Presis Vegdrift

Underentreprenør: Havnen Anlegg AS

Driftskontrakt med Presis Vegdrift i perioden 2016-2022.

Brøyting og vintervedlikehold på strekningen fra Manheller ferjekai til Bøyabreen (Fjærland) på Rv5, samt Fv213 til Sogndal Lufthavn og Rv5 ned til Kaupanger gamle ferjekai.

Vedlikeholdsarbeid vinter og sommer, og veghøvling i Indre Sogn for Presis Vegdrift.
 

Kontraktsperiode fra 2016 til 2022.

Se bilder fra brøyting vinteren 2016 / 2017 her.

brøyting

Her finner du en oversikt over avsluttede prosjekter.

 

Siden ble sist oppdatert 20 juni 2021