Scroll Til Toppen

Om JV Metrostav Havnen

JV Metrostav Havnen er et arbeidsfellesskap (Joint Venture) inngått mellom en av Tsjekkias største entreprenører, Metrostav Ekstern link, og Havnen Anlegg AS.

Gjennomslag i tunnellen

Tisdag 10. november vart gjennomslaget i Langanestunnelen markert med kake og salutt.

JV Metrostav Havnen hadde allerede unnagjort gjennomslagssalva, så entreprenørens Skytebas fyrte i gang en rekke smell fra detonerende lunte som en symbolsk markering av gjennomslaget.
Etterpå gikk følgjet gjennom tunnelen til rubbhallen der feiringen fortsatte.

Markerte gjennomslag i Langanestunnelen Ekstern link

 

Første spadestikk på Fylkesveg 337 Veitastrondvegen

Mandag 26 mai var det klart for å markere oppstarten av sikringen av Bjørnabakkane og Lindeskreda.

Arnstein Menes (leder i samferdsleutvalet i Sogn og Fjordane), Ivar Kvalen (ordfører i Luster) og Asbjørn Nes (fra Rassikringsnemnda i Veitastrond Bygdalag) var på plass, sammen med representanter fra Statens Vegvesen og ansatte i Havnen Anlegg AS.

Første spadestikk i Veitastrond Ekstern link

Se flere bilder fra seansen på Havnen.no.

 

Kontrakt inngått på Fylkesveg 337 Veitastrondvegen

JV Metrostav Havnen leverte det laveste anbudet på Fylkesveg 337 Veitastrondsvegen.
Anbudet var på 148,9 millioner kroner

Nå har Statens Vegvesen gjennomgått og godkjent anbudet.
Kontrakten ble underskrevet 30 april 2014  Ekstern link

Les mer på Bygg.no  Ekstern link

 

Anbud på Fylkesveg 337 Veitastrondvegen  Ekstern link

Et arbeidsfellesskap mellom tsjekkiske Metrostav og Havnen Anlegg fra Kaupanger leverte det laveste tilbudet på andre trinn av skredsikringen på fylkesvei 337 Veitastrondsvegen.
Vi regner med anleggsstart i begynnelsen av juni, og etter planen skal tunnel og vei stå klar høsten 2016, sier prosjektleder Stein Dyngen.

Prosjektet består av en 1565 meter lang tunnel forbi det kjente raspunktet Bjørnabakkane og 900 meter vei i dagen, med rassikring for Lindeskreda.
Tunnelen skal bygges med ett felt og møteplasser, men i enden mot Veitastrond går den over i to felt på grunn av svinger og krav til sikt.

Sikringen av Bjørnabakkane og Lindeskreda ble vedtatt av et enstemmig fylkesting i Sogn og Fjordane i høst, og midler til prosjektet ble vedtatt i Stortinget i desember 2013.